Sushi Tenshi

Carta đŸ±

Platos Calientes

ARITOS DE CALAMAR APANADO CON SALSA KATSU.
CAMARÓN APANDO / 5 UNIDADES
CAMARÓN MOZZARELLA APANADO / 5 UNIDADES
POLLO SALTEADO CON SALSA TERIYAKI Y ARROZ
POLLO APANADO CON PAPAS FRITAS
HOJITAS FRITAS / 10 UNIDADES

Arma tu Gohan

Incluye abanico de palta, sésamo y cebollín

ARROZ BLANCO, SÉSAMO Y CIBOULETTE.
SALMÓN, PULPO, CAMARAÓN, MASSAGO Y PALTA CON SALSA SPICY
CAMARÓN APANADO, QUESO, CEBOLLÍN Y PALTA
POLLO APANADO, QUESO, CEBOLLÍN Y PALTA 

ENSALADAS

3 VARIEDAD DE ENSALADAS

LECHUGA, PALTA Y PALMITO
SALMÓN Y ATÚN SELLADO, PALTA LECHUGA Y TOMATE
POLLO, LECHUGA, PALTA Y TOMATE

CALIFORNIA

MASSAGO, SÉSAMO O CIBOULETTE

KANIKAMA Y PALTA
PALMITO, QUESO Y PALTA
CHAMPIÑÓN, CEBOLLÍN Y QUESO
SALMÓN Y PALTA
CAMARÓN, QUESO Y PALTA
PULPO, QUESO Y PALTA
POLLO TERIYAKI, PALTA Y CEBOLLÍN
CAMARÓN, SALMÓN Y QUESO

ESPECIAL ROLLS

ENVUELTO EN SALMÓN

CHAMPIÑÓN TEMPURA, QUESO Y CEBOLLÍN
POLLO TERIYAKI, QUESO Y PALTA
KANIKAMA, QUESO Y PALTA
PULPO, QUESO, MASSAGO Y PALTA
CAMARÓN, PALTA Y QUESO
QUESO CREMA, PALTA, SALMÓN Y CEBOLLÍN 
SALMÓN, QUESO Y CEBOLLÍN
ATÚN, QUESO Y CEBOLLÍN
CAMARÓN, QUESO Y PALTA
POLLO TEMPURA, QUESO Y PALTA
CAMARAÓN TEMPURA, QUESO Y PALTA

ESPECIAL ROLLS

ENVUELTO EN PALTA

KANIKAMA, QUESO Y PALTA
QUESO, SALMÓN Y PALTA
CAMARÓN, QUESO Y PALTA
PALMITO, QUESO Y CEBOLLÍN
QUESO, MASSAGO Y CAMARÓN
CHAMPIÑÓN TEMPURA, QUESO Y SALSA SPICY
CAMARÓN TEMPURA, QUESO Y PALTA
SALMÓN, CAMARÓN Y QUESO
POLLO TEMPURA, QUESO Y PALTA
PULPO, QUESO Y PALTA
POLLO APANADO, QUESO Y PALTA
POLLO TEMPURA, SPICY, QUESO Y PALTA
ATÚN, QUESO Y CEBOLLÍN
ATÚN, CAMARÓN Y SALMÓN
ENVUELTO EN PALTA Y MASSAGO, ANGUILA, QUESO Y CEBOLLÍN

ROLLS PREMIUN

10 CORTES

ENVUELTO EN QUESO, SALMÓN APANADO, PALTA Y SPICY
ENVUELTO EN QUESO, POLLO, PALTA, SPICY Y CEBOLLÍN
ENVUELTO EN QUESO, CHAMPIÑÓN, TEMPURA, PALTA Y CEBOLLÍN
ENVUELTO EN QUESO, CAMARÓN TEMPURA, PALTA Y MASSAGO
ENVUELTO EN PALTA Y SALMÓN, KANIKAMA, QUESO Y MASSAGO 
ENVOLTURA DE CEBOLLÍN CON SALSA ACEVICHADA, CAMARÓN TEMPURA, QUESO Y PALTA
CAMARÓN TEMPURA, KANIKAMA, QUESO Y PALTA - ENVUELTO EN SALMÓN Y ANGUILA
ENVUELTO EN CAMARÓN, RELLENO CAMARÓN Y PALTA
ENVUELTO EN PALTA Y ANGUILA, RELLENO ANGUILA, PALTA Y CEBOLLÍN 
ENVUELTO EN ATÚN CON SALSA ACEVICHADA, CAMARÓN TEMPURA, QUESO Y CEBOLLÍN
ENVUELTO EN PESCADO BLANCO GRILLADO, CAMARÓN TEMPURA, PALTA Y MASSAGO
ENVUELTO EN MANGO, CAMARÓN TEMPURA Y QUESO
ENVUELTO EN ALMENDRA, POLLO APANADO, QUESO Y PALTA
ENVUELTO EN SALMÓN Y LIMÓN, QUESO, CAMARÓN TEMPURA Y PALTA
ENVOLTURA MIXTA, CAMARÓN, MOZA RELLA Y CIBOULETTE
ENVUELTO EN PEPINO, SALMÓN, PALTA, QUESO Y MASSAGO
ENVUELTO EN SALMÓN GRILLADO, ATÚN SPICY, PALTA Y CEBOLLÍN
PALTA. CORONADO CON CEVICHE MIXTO
ENVUELTO EN ALMENDRA, QUESO, PALTA Y CEBOLLADA MORADA
ENVUELTO EN PLÁTANO, SALMÓN, QUESO Y CEBOLLÍN

ROLLS FRITOS

10 CORTES

SALMÓN, QUESO Y CEBOLLÍN 
SALMÓN, QUESO Y CAMARÓN
KANIKAMA, QUSO Y PALTA
PULPO, QUESO Y CEBOLLÍN
CAMARÓN, QUESO Y CEBOLLÍN
PALTA, PEPINO, CEBOLLÍN Y QUESO
POLLO, QUESO, CEBOLLÍN. Y QUESO
ATÚN. QUESO Y CEBOLLÍN
ENVUELTO EN SALMÓN APANADO, CAMARÓN, QUESO Y CEBOLLÍN
ENVUELTO EN POLLO APANADO, CAMARÓN, QUESO Y CEBOLLÍN
ENVUELTO EN SALMÓN APANADO, CEBOLLÍN, QUESO, TORTILLA DE HUEVO Y SALMÓN
ENVUELTO EN SALMÓN APANADO, PALTA, SALMÓN Y CEBOLLÍN
NORI TEMPURA, SALMÓN, CAMARÓN Y QUESO
ENVUELTO EN TORTILLA DE HUEVO + 3 TIRAS DE NORI APANADO, ATÚN, SPICY, CIBUELETTE Y QUESO
CALAMAR, CIBOULETTE Y QUESO

HOSOMAKI

6 CORTES - ENVUELTOS EN NORI

KANIKAMA Y QUESO
SALMÓN Y QUESO
CAMARÓN Y QUESO
ATÚN Y PALTA

SUSHI NIKKEI

10 CORTES

CORONADO EN LOMO SALTADO, RELLENO DE PALTA, QUESO Y. CIBOULETTE
ENVUELTO EL SALMÓN, BAÑADO EN SALSA HUANCAINA, RELLENO CAMARÓN Y QUESO
BAÑADO EN SALSA HUANCAINA, RELLENO DE CAMARÓN Y PALTA 
ENVUELTO EN PALTA, CORONADO DE CAMARÓN APANADO, BAÑADO EN SALSA ACEVICHADA, RELLENO QUESO Y PALTA 
CUBIERTO EN PESCADO BLANCO Y SALSA ACEVICHADA, RELLENO DE CAMARÓN, QUESO Y PALTA
CUBIERTO EN PALTA, SALMÓN, ATÚN, BAÑADO EN SALSA ACEVICHADA, RELLENO DE CAMARÓN Y QUESO
CORONADO DE AJÍ DE GALLINA, RELLENO DE CAMARÓN APANADO Y PALTA

SUSHI SIN ARROZ

10 CORTES

ENVUELTO EN PALTA + BAÑADO EN SALSA ACEVICHADA  Ó SALMÓN, RELLENO QUESO Y CAMARÓN FURAI
ENVUELTO EN SALMÓN/QUESO. CAMARÓN FURAI Y PALTA
ENVOLTURA APANADO, RELLENO KANIKAMA, QUESO Y ATÚN 
ENVUELTO EN QUESO, RELLENO POLLO, PALTA Y CEBOLLÍN
ENVUELTO EN PALTA, RELLENO ATÚN, QUESO Y CAMARÓN FURAI

TEMAKI

CONO DE ALGA DE ARROZ Y PALTA

KANIKAMA, PALTA Y MASSAGO
PULPO, QUESO Y PALTA
SALMÓN, CIBOULETTE Y PALTA
CAMARÓN TEMPURA Y PALTA
ATÚN, PALTA Y CEBOLLÍN